Privacy Google

Hedgery Kalunguyeye gebruikt Google Analytics cookies. Er is hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Om je privacy te waarborgen is het laatste octet van je IP-adres geanonimiseerd, is het delen van gegevens uitgezet en wordt er geen gebruikt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google-Analytics cookies.